«Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» (video plus powerpoint)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 

Στo πλαίσιo της σχολικής αξιολόγησης στον άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» πραγματοποιήθηκε δράση με τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας. Στόχος ήταν να μελετήσουν την ιστορία του τόπου με βιωματικό τρόπο, προσεγγίζοντας το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων.