Ενημερωτικά φυλλάδια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Στους επόμενους συνδέσμους θα βρείτε ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για 4 πολύ σοβαρά κοινωνικά θέματα και τα οποία αναρτώνται κατόπιν της υπ’ αριθμού 168081/ΓΔ4/10-12-2020 οδηγίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οδηγίες προς ανήλικους για την προστασία στο διαδίκτυο:

Οδηγίες προς ανήλικους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση:

Οδηγίες για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων:

Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας: