Το σχολείο μας

Στο σχολείο μας λειτουργούν 3 τομείς και απασχολούνται ενεργά 30 άτομα ως εκπαιδευτικό, ειδικό και βοηθητικό προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς που λειτουργούν είναι:

Πληροφορίες για το προσωπικό του σχολείου μπορείτε να βρείτε εδώ.