Πληροφορίες για το σχολείο μας

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κατερίνης ιδρύθηκε ως ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ και Β’ Βαθμίδας με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 95916/Γ6/2005, που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 1397/Β/10-10-2005 και η μετονομασία σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο έγινε με το νόμο 4415/2016 – ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016.

Στα Εν.Ε.Ε.Γυ-Λ. προβλέπεται 4ετής φοίτηση στο Γυμνάσιο και 4ετής στο Λύκειο, όπου στην Β’ Τάξη γίνεται επιλογή από τους μαθητές και τις μαθήτριες ενός τομέα εξειδίκευσης, τον οποίο ακολουθούν και στη Γ’ Τάξη για να παρακολουθήσουν εντέλει την ειδικότητα του επιλεγόμενου τομέα στη Δ’ Τάξη.

Οι τομείς με τις αντίστοιχες ειδικότητες που λειτουργούν σήμερα στο σχολείο μας είναι:

  • Τομέας “Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος” με την Ειδικότητα “Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής”
  • Τομέας “Διοίκησης και Οικονομίας” με την Ειδικότητα “Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων”
  • Τομέας “Πληροφορικής” με την Ειδικότητα “Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ”.

Τη φετινή σχολική χρονιά 2021-2022 φοιτούν στο σχολείο μας 88 μαθητές και μαθήτριες, εκ των οποίων οι 31 στις 4 τάξεις του Γυμνασίου και 57 στις 4 τάξεις του Λυκείου.