Διοίκησης και Οικονομίας

Ο τομέας Διοίκησης και Οικονομίας περιλαμβάνει 4 ειδικότητες:

  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
  • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
  • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στο σχολείο μας λειτουργεί η ειδικότητα “Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων“.