Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και στην ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας διδάσκονται:

Στην Β’ Λυκείου τα εξής μαθήματα:

 • Αρχές Λογιστικής (3 ώρες Θεωρία + 3 ώρες Εργαστήριο)
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (2 ώρες Θεωρία)
 • Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές (3 ώρες Εργαστήριο)
 • Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) (3 ώρες Εργαστήριο)
 • Αγγλικά Τομέα (1 ώρα Θεωρία)

Στην Γ’ Λυκείου διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (2 ώρες Θεωρία)
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (2 ώρες Θεωρία)
 • Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL) (4 ώρες Εργαστήριο)
 • Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική (2 ώρες Θεωρία)
 • Αγγλικά Τομέα (1 ώρα Θεωρία)
 • Στοιχεία Δικαίου (Αστικό – Εργατικό) (4 ώρες Θεωρία)

Στην Δ’ Λυκείου τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (3 ώρες Θεωρία)
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (3 ώρες Θεωρία)
 • Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων (1 ώρα Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (1 ώρα Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Γεωγραφία Τουρισμού (2 ώρες Εργαστήριο)
 • Εφαρμογές στον Τουρισμό (2 ώρες Εργαστήριο)
 • Αγγλικά Ειδικότητας (2 ώρες Θεωρία)
 • Γαλλικά ή Γερμανικά (2 ώρες Θεωρία)