Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Ο τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος περιλαμβάνει 4 ειδικότητες:

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Στο σχολείο μας για την σχολική χρονιά 2021-2022 λειτουργεί η ειδικότητα “Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής“.