Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Στον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και στην ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας διδάσκονται:

Στην Β’ Λυκείου τα εξής μαθήματα:

 • Φυτική Παραγωγή (2 ώρες Θεωρία + 3 ώρες Εργαστήριο)
 • Ζωική Παραγωγή (2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Τεχνολογία Τροφίμων (2 ώρες Θεωρία + 3 ώρες Εργαστήριο)
 • Αγγλικά Τομέα (1 ώρα Θεωρία)

Στην Γ’ Λυκείου διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

 • Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης (3 ώρες Θεωρία)
 • Περιβάλλον και Γεωργία (1 ώρα Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις (2 ώρες Θεωρία)
 • Αρχές Βιολογικής Γεωργίας (2 ώρες Θεωρία)
 • Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου (1 ώρα Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Γεωργικά Μηχανήματα (1 ώρα Θεωρία + 1 ώρα Εργαστήριο)

Στην Δ’ Λυκείου τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις (3 ώρες Θεωρία)
 • Αρχές Βιολογικής Γεωργίας (3 ώρες Θεωρία)
 • Δενδροκομία – Αμπελουργία (2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας – Κηπευτικές Καλλιέργειες (2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Αρδεύσεις Καλλιεργειών (1 ώρα Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Φυτοπροστασία (1 ώρα Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)