Πληροφορικής

Ο τομέας Πληροφορικής περιλαμβάνει 2 ειδικότητες:

  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Στο σχολείο μας λειτουργεί η ειδικότητα “Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ“.