Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Στον τομέα Πληροφορικής και στην ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας διδάσκονται:

Στην Β’ Λυκείου τα εξής μαθήματα:

 • Βασικά Θέματα Πληροφορικής (3 ώρες Θεωρία + 3 ώρες Εργαστήριο)
 • Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (2 ώρες Θεωρία + 3 ώρες Εργαστήριο)
 • Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού (1 ώρα Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Αγγλικά Τομέα (1 ώρα Θεωρία)

Στην Γ’ Λυκείου διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

 • Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (1 ώρα Θεωρία + 3 ώρες Εργαστήριο)
 • Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών (2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων (3 ώρες Εργαστήριο)
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών (1 ώρα Θεωρία + 1 ώρα Εργαστήριο)
 • Δίκτυα Υπολογιστών (1 ώρα Θεωρία + 1 ώρα Εργαστήριο)

Στην Δ’ Λυκείου τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών (3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Δίκτυα Υπολογιστών (3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο)
 • Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (1 ώρα Θεωρία)
 • Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων (3 ώρες Εργαστήριο)
 • Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών (3 ώρες Εργαστήριο)
 • Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών (3 ώρες Εργαστήριο)