Παιχνίδι Ρόλων και Μνήμης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Μαθαίνοντας τα Ρήματα μέσω role play

Ένας διασκεδαστικός τρόπος να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια του ρήματος είναι μέσω role play.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους μαθητές είτε στη τάξη είτε στην αυλή.

Ακούν ένα ρήμα και προσπαθούν μέσω παντομίμας να το απεικονίσουν. Μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να παίξουν σαν ομάδες.

Πχ. Το ρήμα αγκαλιάζω

Το δείχνουν  με όποιο τρόπο μπορούν, είτε αγκαλιάζοντας νοερά  είτε αγκαλιάζοντας τον/την συμμαθητή/τριά τους. Μπορούν, επίσης, να φτιάξουν μια ιστορία μέσω θεατρικού παιχνιδιού που να περιλαμβάνει αυτό το ρήμα. Σε κάθε στάδιο υλοποίησης του θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά ενθαρρύνονται και εμψυχώνονται από τον καθηγητή τους.

Πίνακας Μνήμης για Γλωσσική Κατανόηση σε άτομα με έντονες Δυσκολίες στον Προφορικό και Γραπτό λόγο

Διαδικασία

 • Οι μαθητές έχουν μπροστά τους τον πίνακα και τον παρατηρούν.
 • Ονοματίζουν σιγά σιγά όλα τα αντικείμενα που βλέπουν.
 • Απαντούν σε ερωτήσεις α) ποιο έχει φτερά; β) ποια από αυτά είναι ζώα;  γ) ποια τα βρίσκουμε στον κήπο και ποια στην αυλή;
 • Μετά οι μαθητές τοποθετούν την μεμονωμένη εικόνα στη σωστή θέση, έτσι ασκούνται στην παρατηρητικότητα και τη μνήμη.
 • Μαθαίνουν και το αλφάβητο με αυτό τον τρόπο.
 • Το παιχνίδι εφαρμόζεται ατομικά στους μαθητές. Δεν γίνεται ακόμα σε ομάδες παιδιών.

Γιαννακίδου Θεοδώρα, Φιλόλογος, ΠΕ02

Verbs in Action

A role play technique of learning and understanding verbs. Τhe role play technique can be also used in other language topics (nouns, articles, proverbs), both in the classroom and outdoors. Twenty-five (25) students, regardless of their mental level, take part in the project. My goal is to involve as many students as possible, adjusting the role play to their mental and physical capacity.

Aims

 • The students understand the signification of the verb in oral and written language. Firstly, they conceive the grammar of the verb, which is taught in class.
 • Then students, individually or in groups of two or more, demonstrate with their body what the verb indicates (see, write, love, hug, freeze, sit, call, etc).
 • Finally, they all play with the verbs using their body as a pantomime without uttering the actual words, following their teacher’s instructions.

Memory Board

This applied technique aims to help students with no writing capacity to:

 • understand various objects and name them
 • recognise the usefulness of the objects (which ones are eatable, which of them are animals with wigs, which ones are toys, which are found  in the house etc)

Method

 • The students, firstly, indicate each object by pointing it with their finger.
 • Then, they have to put the small pictures of the objects in the correct square, finding the correct alphabetical order.
 • After that, they place the small pictures in the wrong place and comprehend their mistake.
 • Students must learn the order of the objects as they are shown on the big board, from 3 to 5 objects.

The technique is performed in language courses, once a week, and involves 10 students.

Giannakidou Theodora, Greek Language Teacher